Teknologi Dan Piawaian Digital

Tujuan laman web ini adalah untuk menyediakan lokasi pusat untuk piawaian yang berkaitan penggunaan dan penyampaian berkaitan projek digital. Piawaian akan ditambah dan dikemas kini secara berkala. Kami telah bekerjasama dengan pelbagai rakan tempatan dan antarabangsa untuk memberikan amalan terbaik dengan harapan bahawa piawaian ini tahap kualiti yang minimum untuk semua sistem servis di negeri ini.

Standard Perkhidmatan

Standard untuk panduan perkhidmatan dan amalan terbaik.

Teknikal dan data standard untuk API

Standard untuk panduan perkhidmatan dan amalan terbaik.

Dokumentasi

Standard untuk panduan perkhidmatan dan amalan terbaik.

Pembangunan Perisian

Standard untuk panduan perkhidmatan dan amalan terbaik.

Kawalan Versi dan Pengaturan Kedudukan

Standard untuk panduan perkhidmatan dan amalan terbaik.

Panduan Penyelidikan Pengguna

Memahami tentang pengguna dan mencipta perkhidmatan yang memenuhi keperluan pengguna.


Menambahbaik halaman

Piawaian di laman web ini telah diterbitkan untuk memberikan panduan untuk mereka yang bekerja dengan kerajaan atau mereka yang membuat projek berkaitan dengan kerajaan. Penerapan standard ini akan memastikan tahap kualiti minimum ada pada semua projek dan sistem. Untuk meningkatkan lagi mutu standard ini, maklum balas anda adalah diperlukan untuk memastikannya ia relevan dan memberi nilai kepada persekitaran semasa dan masa depan.

Pendapat anda adalah penting. Klik "MAKLUMBALAS" untuk memberi tahu kami bagaimana kami dapat menambah baik standard ini.

Adakah halaman ini membantu?