3. Dokumentasi

3.1 Spesifikasi keperluan perisian (SRS)

SRS digunakan untuk menerangkan ciri-ciri yang tersedia dalam sistem tersebut, dokumen ini mesti dilengkapkan selepas penyelidikan pengguna dilakukan. Dokumen ini boleh membantu memastikan penerusan projek tersebut.

Dokumen ini mesti didaftar keluar oleh pihak berkepentingan projek, supaya kedua-dua vendor dan juga pemilik projek mempunyai skop yang jelas tentang projek tersebut. Anda boleh mendapat lebih banyak maklumat tentang fasa permulaan projek dan bersetuju dengan skop dalam dokumentasi MAMPU di sini. Anda boleh mendapat lebih banyak maklumat tentang fasa permulaan projek dan bersetuju dengan skop dalam dokumentasi MAMPU di sini. Anda juga boleh mendapat maklumat tentang dokumen yang diperlukan dalam dokumentasi MAMPU di sini.

Ini templat untuk SRS dengan semua seksyen yang diperlukan.

Menambahbaik halaman

Piawaian di laman web ini telah diterbitkan untuk memberikan panduan untuk mereka yang bekerja dengan kerajaan atau mereka yang membuat projek berkaitan dengan kerajaan. Penerapan standard ini akan memastikan tahap kualiti minimum ada pada semua projek dan sistem. Untuk meningkatkan lagi mutu standard ini, maklum balas anda adalah diperlukan untuk memastikannya ia relevan dan memberi nilai kepada persekitaran semasa dan masa depan.

Pendapat anda adalah penting. Klik "MAKLUMBALAS" untuk memberi tahu kami bagaimana kami dapat menambah baik standard ini.

Adakah halaman ini membantu?